Apdrošināšana

Apdrošināšanas un papildus pakalpojumu cenrādis

Lai Jums būtu mierīga sirds-piedāvājam sūtījumu apdrošināšanu, kā arī citu papildus pakalpojumus.

Apdrošināšana EUR
vērtība līdz  300 EUR 1,51
vērtība līdz 301 – 650 EUR 3,03
vērtība līdz 651 – 3000 EUR 7,05
vērtība līdz 3001 – 6500 EUR 15,13
vērtība līdz 6501 – 19 000 EUR 20,17
vērtība līdz 19 000 – 25 500 EUR 25,20
vērtība līdz 25 500 – 32 000 EUR 30,25

 

Papildus pakalpojumi EUR
Informācija par sūtījumu uz e-pastu bezm.
Telefona zvans par sūtījuma pienākšanu 1,02
Sūtījuma uzglabāšanas maksa par papildus dienu 1,02
Piegādes informācijas meklēšana arhīvā 4,24
Sūtījuma izsniegšana ārpus Cargobus darba laika* 15,13
Klienta kartes izgatavošana 3,63

Visas cenas norādītas EUR, ar PVN (21%)

Nosacījumi:
-Sūtījumus iespējams adrošināt ar vērtību līdz 32 000 EUR
-Sūtījuma vērtība tiek noteikta pēc klienta norādītās vērtības
-Apdrošināšana attiecināma uz sūtījumiem, kuri tiek sūtīti Eiropas Savienības robežās
 
Nav iespējams apdrošināt:
-dzīvus dzīvniekus, kukaiņus, zivis, putnus
-antīkus priekšmetus
-naudu, dārgmetālus, vērtspīrus;
-alkoholu, tabaku, narkotiskās vielas
-sūtījumus, kuri satur škidrumu un nav attiecīgi marķēti un iepakoti
-radioaktīvas, uzliesmojošas, aukstuma neizturīgas vielas
-sūtījumus, kuri nav atbilstoši iepakoti un marķēti
-ieročus, to daļas un munīciju
 
* Pakalpojums nav garantēts un ir pieejams, ja Cargobus Latvia darbiniekiem pastāv iespēja izsniegt sūtījumu ārpus darba laika