Izmaiņas rekvizītos

 

Cienījamais Cargobus klient un sadarbības partneri,

 

Informējam, ka no 2013. gada 1. janvāra OU Cargobus Rīgas filiāle nodod visus pienākumus un juridiskās tiesības SIA Cargobus Latvia. Turpmāk ar grāmatvedību un finansēm saistīto dokumentāciju saņemsiet no SIA Cargobus Latvia. Rēķini par decembra piegādēm tiks izstādīti uz SIA Cargobus Latvia rekvizītiem.

Lūdzam no 2013. gada 1. janvāra veikt attiecīgās izmaiņas Jūsu datubāzēs un turpmāk mums adresētajos dokumentos norādīt  SIA Cargobus Latvia rekvizītus.

Sakarā ar juridiskā statusa maiņu līguma klientiem ir nepieciešams pārslēgt sadarbības līgumu, kurš  tiks nosūtīts pa pastu.

Mūsu jaunie rekvizīti:

Cargobus Latvia SIA

Puškina iela 2-11, Rīga, LV-1050

PVN Reģ. Nr.: LV 40103608845

AS SEB Banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV60UNLA0050019855671

Tālr: 67225566, mob. tālr. 28301555

E-pasts: cargobus@cargobus.lv

Informatīvā vēstule apskatāma šeit.